Patroni honorowi

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pan Gustaw Marek Brzezin
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Pan Artur Chojecki

Prezydent Miasta Olsztyna

Pan Piotr Grzymowicz

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Pan Krzysztof Marek Nowacki

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
Pani Jolanta Gołaszewska
Herb województwa godlo wojewoda herb olsztyn logoKO logo oke 

 

Partner merytoryczny

PCG Academia

 

Patroni medialni

LogoTVKortowo  Gazeta Olsztyńska  TVP3 RE TV plus olsztyn Converted uwm fm

 

 

 

 

 Komitet organizacyjny konferencji

- dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM – przewodniczący komitetu
- mgr inż Irena Kozłowska
- mgr inż Monika Górecka
- mgr Wioletta Ustyjańczuk
- mgr Aldona Stec
- mgr Paweł Łojewski

W 2016 roku rozpoczęty został trwający do dziś projekt pt. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, w którym aktywnie uczestniczy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W ramach projektu, firma PCG Academia pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich oraz przy współpracy z partnerami instytucjonalnymi: Microsoft, Pearson i Santander Universidades, analizuje dane gromadzone w uczelnianych systemach informatycznych i na tej podstawie identyfikuje najlepsze praktyki w obszarze efektywnego zarządzania procesem dydaktycznym w uczelniach.

W pierwszym etapie projektu analizie poddano potencjał edukacyjny i losy akademickie kandydatów przyjętych na dziesięć polskich uczelni w latach 2007-2012. W badaniu zebrano i zbadano dane ponad 140 000 osób, co stanowi około 10% populacji osób podejmujących studia w badanym okresie.

Infografika - Analityka edukacyjna

 

Najważniejsze obserwacje wynikające z pierwszego etapu badania to:

  • Silna koncentracja naboru w niewielkiej liczbie szkół. Około połowa studentów pochodziła z niewiele ponad 5% całkowitej liczby szkół średnich, z których rekrutowały uczelnie.
  • Większa skuteczność Pań w studiowaniu. W badanej populacji procent Pań, które uzyskały dyplom jest o kilka punków procentowych wyższy niż w przypadku Panów.
  • Coraz większa mobilność studentów widoczna w zwiększającym się odsetku osób podejmujących studia poza województwem, w którym zamieszkują.
  • Nastawienie uczelni na kształcenie studentów w tradycyjnym modelu. Osoby idące na studia zaraz po maturze i studiujące na jednym kierunku mają dużo większe szanse na uzyskanie dyplomu niż osoby zmieniające przynależność, czy zaczynające studia w starszym wieku.

Więcej o badaniu można przeczytać w artykule w Rzeczpospolitej.

Poniżej znajduje się przykład raportu na temat szkoły średniej przygotowanego na potrzeby konferencji Chiron.

 

Pobierz:

Raport na temat szkoły

 

 

W 2016 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dokonał szczegółowej analizy losów akademickich swoich studentów w kontekście ukończonej przez nich szkoły średniej. W rezultacie przeprowadzonego badania zidentyfikowana została grupa szkół kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia, którzy swoimi zainteresowaniami odpowiadają profilom kształcenia realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Zapraszamy przedstawicieli tych placówek do udziału w konferencji, której celem będzie nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami a uczelnią w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia w UWM, dobrze dopasowanych do oferty edukacyjnej uczelni.

Konferencja organizowana jest równolegle z Dniem Otwartym Drzwi uczelni, do udziału w którym zapraszamy uczniów wszystkich szkół średnich. Więcej informacji na temat Dnia Otwartych Drzwi dostępne jest pod linkiem.

Każdy z przedstawicieli szkół średnich uczestniczących w konferencji otrzyma zindywidualizowany raport, informujący o średnim potencjale edukacyjnym absolwentów danej placówki oraz ich faktycznych lub potencjalnie możliwych ścieżkach akademickich w UWM.

O tym jak interpretować dane z raportów oraz jak wykorzystać je w codziennej pracy z uczniami opowiedzą doświadczeni eksperci, a wśród nich Marek Legutko, były Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Organizator