5 IV 2017 r.
 Aula Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
9:00-9:50 Rejestracja uczestników
10:00-10:30

Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości

JM Rektor Profesor Ryszard J. Górecki, wybrani patroni
10:30-11:00

Zdawajmy maturę, nie zamykajmy sobie szans! Przedstawienie wyników projektu: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, oraz omówienie danych na temat absolwentów szkół średnich.

Marek Legutko, Ekspert ds. Analityki Danych, PCG Academia
11:00-12:00

Omówienie raportów analitycznych na temat szkół średnich przygotowanych indywidualnie dla wszystkich zaproszonych placówek

Leszek Lewoc, Prezes Zarządu, PCG Academia
12:00-12:30

Lunch

12:30-13:15

Potencjał edukacyjny i zainteresowania uczniów szkół średnich, a profile kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM
13:15-14:00

Rola dyrektora szkoły w kształtowaniu dalszych losów edukacyjnych jej absolwentów

Marzena Jasińska, ekspert PCG Academia
14:00-14:30 Wręczenie nagród dla wybranych szkół średnich
14:30-14:45 Podsumowanie konferencji i zakończenie

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Marzena Jasińska ekspert PCG Academia