W 2016 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dokonał szczegółowej analizy losów akademickich swoich studentów w kontekście ukończonej przez nich szkoły średniej. W rezultacie przeprowadzonego badania zidentyfikowana została grupa szkół kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia, którzy swoimi zainteresowaniami odpowiadają profilom kształcenia realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Zapraszamy przedstawicieli tych placówek do udziału w konferencji, której celem będzie nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami a uczelnią w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia w UWM, dobrze dopasowanych do oferty edukacyjnej uczelni.

Konferencja organizowana jest równolegle z Dniem Otwartym Drzwi uczelni, do udziału w którym zapraszamy uczniów wszystkich szkół średnich. Więcej informacji na temat Dnia Otwartych Drzwi dostępne jest pod linkiem.

Każdy z przedstawicieli szkół średnich uczestniczących w konferencji otrzyma zindywidualizowany raport, informujący o średnim potencjale edukacyjnym absolwentów danej placówki oraz ich faktycznych lub potencjalnie możliwych ścieżkach akademickich w UWM.

O tym jak interpretować dane z raportów oraz jak wykorzystać je w codziennej pracy z uczniami opowiedzą doświadczeni eksperci, a wśród nich Marek Legutko, były Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.