Konferencja Chiron odbyła się 5 kwietnia 2017 roku w Auli Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele zaproszonych szkół średnich kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia na UWM oraz patroni honorowi:

 - Prezydent Miasta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz,

 - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki,

 - Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Pani Jolanta Gołaszewska.

Uczestnikom wydarzenia przedstawione zostały wyniki projektu: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” oraz zindywidualizowane raporty pokazujące potencjał edukacyjny i zainteresowania maturzystów w danej szkole oraz ich dopasowanie do profili kształcenia realizowanych w UWM.

Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów UWM zaprezentował następnie profile kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w kontekście potencjału edukacyjnego i zainteresowań uczniów szkół średnich.

Materiały pokonferencyjne

pobierz broszure

 

„Przyznanie nam nagrody świadczy o tym, że nasi absolwenci dostają się na studia i kończą je z powodzeniem. Sukcesem nie jest rozpoczęcie studiów, ale ich ukończenie.”
Anna Maksimowska
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Bema w Ostrołęce. 
  „Zaprosiliśmy na konferencję przedstawicieli szkół średnich, aby wzmocnić z nimi współpracę w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia na UWM. Drugi cel to zwiększenie liczby absolwentów naszego Uniwersytetu, poprzez współpracę ze szkołami i przygotowanie lepszych kandydatów na studia.”
Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Prorektor ds. kształcenia i studentów